Cyngor Gwyliau

Rydych wedi gweithio'n galed drwy'r flwyddyn am eich gwyliau ac mae'n si?r eich bod yn ysu am fwynhau ychydig o heulwen. Ond mae t? gwag yn ei gwneud hi'n llawer haws i fwrgler ddifetha eich amser i ffwrdd mewn munudau.

Sicrhewch ei fod yn wyliau i'w gofio am y rhesymau cywir drwy helpu i leihau'r risg o'ch t?'n cael ei ladrata tra'ch bod i ffwrdd drwy ddilyn cyngor syml i ddiogelu eich cartref...

Peidiwch â chyhoeddi eich cynlluniau ar y cyfryngau cymdeithasol

 • Sicrhewch fod eich gosodiadau diogelwch ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol wedi eu 'cloi' a derbyniwch geisiadau ffrind neu ddilynwr gan bobl rydych chi'n eu hadnabod yn unig
 • Peidiwch â 'cofnodi eich bod' mewn meysydd awyr, gwestai nac unrhyw le a wnaiff ddangos ble rydych ar wyliau
 • Os ydych yn awyddus i rannu eich lluniau gwyliau, arhoswch nes eich bod yn ôl gartref
 • Pan fyddwch yn tynnu lluniau, byddwch yn ofalus o'r gosodiadau lleoliad - yn anfwriadol gallech adael i bawb wybod eich bod i ffwrdd

Rhowch drefn ar bethau gartref

 • Torrwch y lawntiau cyn i chi fynd. Mae lawntiau sydd wedi tyfu'n wyllt yn arwydd cryf bod eich t? yn wag ac wedi bod am beth amser
 • Canslwch unrhyw laeth a phapurau newydd a ddosberthir
 • Ceisiwch wneud i'ch t? edrych fel bod rhywun ynddo. Os yw'ch llenni ar gau yn ystod y dydd, bydd yn edrych fel nad oes neb gartref. Mae'n fuddiol gosod switsys amseru awtomatig i droi'r golau a radio ymlaen ac i ffwrdd
 • Peidiwch â gadael eitemau gwerthfawr fel setiau teledu neu gyfrifiaduron yn y golwg o flaen ffenestri
 • Clowch y garej a'r sied gyda chloeon diogelwch priodol, ar ôl rhoi eich holl offer i gadw yn ddiogel fel na allant gael eu defnyddio i dorri i mewn i'ch t?
 • Clowch yr holl ddrysau a ffenestri at allan. Os oes gennych larwm lladron, sicrhewch ei fod wedi'i osod
 • Peidiwch â gadael cyfeiriad eich t? yn y golwg ar eich bagiau ar eich taith allanol. Rhowch ef y tu mewn i'ch cês yn unig

Gofynnwch am help gan eich cymydog

 • Os yw'n bosibl, gofynnwch i ffrind neu gymydog dibynadwy i edrych ar ôl eich t? tra byddwch i ffwrdd
 • Gofynnwch i gymydog barcio ei gar yn eich dreif
 • Gofynnwch iddo gasglu eich post, cau eich llenni gyda'r nos a'u hagor yn y boreau a gwneud i'r lle edrych fel petai rhywun yn byw yno yn gyffredinol. Byddwch yn barod i wneud yr un peth iddyn nhw

A chyn i chi adael, mae'n werth treulio ychydig funudau tawel ar eich stepen drws yn sicrhau eich bod wedi gwneud popeth roedd angen i chi ei wneud a'ch bod wedi mynd â phopeth sydd ei angen arnoch gyda chi.