Eiddo sy'n cael ei Adnewyddu

Ydych chi'n adnewyddu t? neu eiddo? Mae eiddo sy'n cael ei adnewyddu fel arfer yn cynnwys offer, cyfarpar a deunyddiau drud sydd fel arfer yn cael eu gadael dros nos a all fod yn ddeniadol iawn i droseddwr.

Os oes gennych eiddo sy'n wag neu'n cael ei adnewyddu, dyma ein hargymhellion:

  • Sicrhewch fod ffenestri a drysau wedi eu gosod â chloeon o ansawdd da a'u bod yn ddiogel
  • Lle mae trydan ar gael, gosodwch larwm tresbasu a golau diogelwch allanol
  • Rhowch god post, rhif t? neu enw cwmni ar yr holl offer a chyfarpar a'u hyswirio
  • Os ydych yn gosod boeler, ystyriwch ei osod tua diwedd adnewyddu'r t?
  • Sicrhewch fod cyfarpar trwm yn ddiogel

Os ydych yn gweld unrhyw beth amheus o amgylch eich eiddo, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101, neu 999 mewn argyfwng.