Rhybuddion

Lefelau bygythiad terfysgaeth

Mae’r lefel bygythiad yn dangos pa mor debygol yw ymosodiad terfysgol yn y DU.

Lefelau bygythiad

Mae pum lefel bygythiad:

  • isel - mae ymosodiad yn annhebygol
  • cymedrol - mae ymosodiad yn bosibl ond yn annhebygol
  • sylweddol – mae posibilrwydd cryf o  ymosodiad
  • difrifol – mae ymosodiad yn debygol iawn
  • critigol – disgwylir ymosodiad yn fuan 

Mae’r lefel yn cael ei phennu gan y Gyd-Ganolfan Dadansoddi Terfysgaeth a’r Gwasanaeth Diogelwch (MI5).

Nid oes dyddiad dod i ben ar lefelau bygythiad. Gallant newid ar unrhyw adeg wrth i asiantau diogelwch ganfod gwahanol wybodaeth.

Mwy o wybodaeth am lefelau bygythiad terfysgol

Mae mwy o wybodaeth ar gael am lefelau bygythiad terfysgol yn y DU ar wefan MI5.

Gallwch wirio cyngor y llywodraeth ar gyfer teithio i wahanol wledydd hefyd.

Bygythiadau rhyngwladol

Mae lefel y bygythiad i’r DU (Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon) o ran terfysgaeth ryngwladol yn ddifrifol.

Bygythiadau yn ymwneud â Gogledd Iwerddon

Mae lefel y bygythiad i Brydain Fawr (Cymru, Lloegr a’r Alban) o ran terfysgaeth yn ymwneud â Gogledd Iwerddon yn gymedrol. 

Mae lefel y bygythiad i Ogledd Iwerddon o ran terfysgaeth yn ymwneud â Gogledd Iwerddon yn ddifrifol.

Sylwer: Er y byddwn yn ymdrechu i ddiweddaru lefel bygythiad y DU ar y wefan mor aml â phosibl, ewch i wefan MI5 i gael y wybodaeth ddiweddaraf.