Cyfrineiriau

Cyfrinair cryf yw eich amddiffyniad cyntaf rhag darpar ymosodwyr Peidiwch â'i wneud yn hawdd iddynt a dilynwch y camau hyn er mwyn creu cyfrineiriau i'ch helpu i gadw'n ddiogel ar-lein.

Y cyfrifon pwysicaf yw eich cyfrif e-bost a'ch cyfrif bancio ar-lein. Gyda mynediad at eich cyfrif e-bost, gall haciwr reoli eich holl gyfrifon ar-lein, gan ofyn i'r cyfrinair gael ei ailosod ac yna ei newid i un o'i ddewis.  Gellir dwyn gwybodaeth arall ynghyd sydd wedi'i gynnwys yn eich cyfrif i greu proffil o'ch hunaniaeth (e.e. manylion eich teulu, gwaith, cerbyd).

Yr hyn y dylid ac na ddylid eu gwneud wrth greu cyfrinair cryf ond cofiadwy:

1) Peidiwch byth â defnyddio gair sy'n gysylltiedig â chi ac a all fod yn hawdd i'w ddyfalu, er enghraifft, drwy edrych ar eich tudalennau cyfryngau cymdeithasol. Yn bendant ddylech chi byth ddefnyddio:

  • Enw anifail anwes
  • Enw aelodau eraill o'r teulu
  • Hoff wyliau
  • Enw eich partner presennol
  • Enw plentyn
  • Man geni
  • Rhywbeth sy'n ymwneud â'ch hoff dîm chwaraeon
  • Dyddiad geni

2) Un dull yw dewis tri gair ar hap. Gellir defnyddio rhifau a symbolau o hyd, fodd bynnag, gall defnyddio tri gair ar hap fod yn allweddol ar gyfer creu cyfrinair cryf.

3) Dull ar gyfer cofio cyfrinair da yw dychmygu golygfa gyfarwydd a gosod pob eitem sydd angen ei chofio mewn lleoliad penodol h.y. rhosyn coch ar y bwrdd, llyfr ar gadair, poster ar wal. Dychmygwch eich hun yn edrych o gwmpas yr ystafell mewn trefn benodol. Ail-ddychmygwch yr olygfa a lleoliad pob eitem pan fydd angen i chi ei gofio.

4) Tric cofio arall yw'r dull stori. Ceisiwch gofio trefn geiriau allweddol drwy greu stori a chynnwys manylion cofiadwy e.e. 'Gwisgodd y ferch fach het felen lachar wrth iddi gerdded i lawr y stryd gul." Gellir troi hyn yn gyfrinair yn hawdd: Gyffhflwigilysg. Drwy gofio'r frawddeg syml hon gallwch greu cyfrinair sydd bron yn amhosibl i'w ganfod.