Hacio a Feirysau

Hacio yw mynediad neu addasiad heb awdurdod i gynnwys unrhyw gyfrifiadur. Mae hyn yn cynnwys cyfrifon e-bost a chyfryngau cymdeithasol unigolion a busnesau. Os ydych yn amau bod un neu ragor o'ch cyfrifon ar-lein wedi cael eu hacio, peidiwch â mynd i banig! Dilynwch y camau isod...

Y ddau ddarn o wybodaeth y mae hacwyr yn eu dymuno fwyaf yw eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair. Mae hyn oherwydd y ffaith bod y rhan fwyaf o bobl yn defnyddio'r un dau fanylyn ar draws sawl gwefan, gan olygu y gall y ddwy linell hyn o wybodaeth ddatgloi sawl cyfrif gwahanol.

Os newidiwch eich cyfrinair, caiff y risg y bydd twyllwr yn gwybod beth yw eich cyfeiriad e-bost ei leihau'n sylweddol. Ystyriwch ddefnyddio ymadrodd mai chi yn unig sy'n ei wybod a chysylltwch hwn â thema benodol i'ch helpu i'w gofio.  Hefyd, ceisiwch ychwanegu o leiaf un rhif a nodyn arbennig i wneud y cyfrinair yn arbennig o ddiogel e.e. @*#. Dull arall o greu cyfrinair cryf yw dewis tri gair ar hap.

Newidiwch eich cyfrinair

Mae'r mwyafrif o'r prif wasanaethau ar-lein yn cynnig modd o adfer eich cyfrif os cafodd ei fanylion eu canfod.

I sicrhau y caiff eich data personol eu diogelu, dylech ddilyn y broses hon ar gyfer pob cyfrif sy'n gysylltiedig â chyfeiriad e-bost neu gyfrinair sydd wedi cael ei ganfod.

Er mwyn cadw eich ffrindiau a'ch teulu'n ddiogel, rhybuddiwch bawb ar eich rhestr cyswllt i roi gwybod iddynt fod manylion eich cyfrif wedi cael eu canfod.

Os cafodd eich ffrindiau neu eich teulu eu hacio, efallai y byddwch yn darganfod hyn drwy e-bost torfol a ysgrifennwyd yn wael sy'n cynnwys dolen gwe-rwydo. Gwnewch yn si?r eich bod yn rhoi gwybod iddynt fel y gallant gymryd camau i wirio eu cyfrifon a dilyn y cyngor hwn.

Yn y sefyllfa waethaf, gall haciwr ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair i gael mynediad at fanylion cardiau credyd y cyfrifon ariannol y maent yn gysylltiedig â nhw.

Bydd unrhyw bryniannau yn ymddangos ar eich datganiadau banc, felly gwnewch yn si?r eich bod yn rhoi gwybod i'r partïon perthnasol os bydd unrhyw beth amheus yn ymddangos.

Gwnewch yn si?r eich bod yn sganio eich cyfrifiadur yn rheolaidd am faleiswedd a feirysau.  Mae nifer o wasanaethau am ddim a gwasanaethau y telir amdanynt ar gael i wneud hyn. Cadwch y darnau hyn o feddalwedd yn gyfredol bob amser.