Cyngor i Gamdrinwyr

Mae Cam-drin Domestig yn golygu unrhyw ddigwyddiad lle mae unigolyn yn rheoli unigolyn arall trwy ymddygiad gorfodol neu fygythiol, trais neu gamdriniaeth. Gall hyn gynnwys rheoli rhywun yn gorfforol, yn llafar, yn rhywiol, yn seicolegol ac yn ariannol.

Os ydych wedi cam-drin eich partner neu yn cam-drin eich partner byddwn yn ymchwilio ac yn bwrw ymlaen ag erlyniad yn eich erbyn.

Os ydych wedi bod yn gamdriniol neu os ydych chi’n cael trafferth rheoli eich dicter mae sefydliadau a all eich helpu;

Respect - 0845 112 8609 | www.respect.uk.net

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Phoenix - www.phoenixdas.co.uk