Rwyf Yn Dioddef Cam-Drin Domestig

Rydym yma i helpu ac mae llawer o opsiynau ar gael i chi

Gallwch siarad â'r heddlu drwy ffonio 101, siaradwch â'ch swyddogion lleol yn yr ardal lle rydych yn byw, neu os oes well gennych, gallwch anfon e-bost atom; [email protected]

Cofiwch ffonio 999 bob tro mewn argyfwng neu os yw bywyd mewn perygl.

Os nad ydych eisiau siarad â'r heddlu mae nifer o asiantaethau eraill sy'n cynnig llinellau cymorth cyfrinachol am ddim ac amrywiaeth o gymorth a chefnogaeth i ddioddefwyr cam-drin domestig a'u teuluoedd. Mae eu manylion yma.

Mae Cynllun Datgelu Cam-drin Domestig, sy'n cael ei adnabod yn gyffredin fel Cyfraith Clare, yn rhoi cyfle i chi wneud ymholiadau am eich partner. Os yw gwiriadau heddlu'n dangos bod gan eich partner hanes o ymddygiad camdriniol, neu os oes unrhyw wybodaeth arall i ddangos efallai eich bod mewn perygl gan eich partner, bydd yr heddlu'n ystyried rhannu'r wybodaeth hon â chi.

Nod y cynllun yw eich helpu chi i wneud penderfyniad mwy gwybodus ynghylch a ydych am barhau â pherthynas, ac mae'n rhoi mwy o gymorth a chefnogaeth i chi pan fyddwch yn gwneud y dewis hwnnw.