Mae Rhywun Rwy'n Adnabod Yn Dioddef Cam-Drin Domestig

Gallwch helpu trwy wrando'n amyneddgar. Peidiwch â bod yn feirniadol a gadewch i'r dioddefwr wybod eich bod yn eu credu.  Cofiwch gydnabod sut maen nhw’n teimlo. Peidiwch â diystyru cariad y dioddefwr tuag at y camdriniwr – mae pob un ohonom yn mynd i mewn i berthynas yn disgwyl y gorau.

Deallwch efallai nad yw eich ffrind neu aelod teulu mewn sefyllfa i adael eu partner eto.  Byddwch yn gefnogol, er gwaethaf y ffaith eich bod yn anghytuno â'r penderfyniad.

Helpwch eich ffrind neu aelod teulu i gysylltu â chymorth arbenigol. Mae nifer o asiantaethau sy'n gallu helpu, gan gynnwys Nationaldomesticviolencehelpline.org.uk, dysgwch fwy yma.

Gallwch siarad â'r heddlu trwy ffonio 101, neu siaradwch â'ch swyddogion lleol yn yr ardal lle rydych yn byw – gallwch ddod o hyd iddyn nhw yma, neu os oes well gennych, gallwch anfon e-bost atom; [email protected]Fodd bynnag, cofiwch ffonio 999 bob tro mewn argyfwng neu os yw bywyd mewn perygl.