Cofrestru Dinesydd o Dramor

Newidiadau dros dro oherwydd COVID-19

Oherwydd y pandemig COVID-19, mae daliad dros dro ar gofrestru gwladolion tramor. Am fwy o wybodaeth gweler canllawiau'r llywodraeth yma.

 • Os ydych yn ymweld â'r DU efallai y bydd yn ofynnol i chi gofrestru gyda'r Heddlu o dan Ddeddf Rheoleiddio Mewnfudo 1972 (Cofrestriad gyda'r heddlu)
 • Gellir dod o hyd i'r gofyniad hwn ar eich visa neu mewn gohebiaeth a dderbyniwyd gan Adran Mewnfudo'r Swyddfa Gartref yn rhoi gwybod i chi o'ch statws
 • Mae methu â chofrestru gyda'r Heddlu yn drosedd a gall arwain at erlyniad a gall effeithio ar unrhyw gais pellach i aros yn y DU

Pwy sy'n gorfod cofrestru?

Fel y nodwyd uchod, mae'n ofynnol i rai dinasyddion o dramor, sydd dros 16 oed fynd i'r heddlu lleol i gofrestru eu manylion o fewn saith diwrnod o gyrraedd y DU. Mae hwn yn ofyniad cyfreithiol.

 Mae'r gwledydd lle mae hyn yn berthnasol wedi eu rhestru isod

AfghanistanCiwbaLibiaSyria
AlgeriaYr AifftMoldovaTajicistan
Yr ArianninGeorgiaMoroco Tiwnisia
ArmeniaIranDe CoreaTwrci
AzerbaijanIracOmanTyrcmenistan
BahrainIsraelPalestinaYr Emiriaethau Arabaidd Unedig
BelarusIorddonen PeriwWcráin
BolifiaKazakstanQatarUzbekistan
BrasilKyrgyzstanRwsiaYemen
Tsieina (yn cynnwys Hong Kong)CoweitSawdi Arabia
ColombiaLibanusY Swdan

Os bydd angen i chi gofrestru gyda'r Heddlu, dylech fynd i'r cyfeiriad isod o fewn saith diwrnod o gyrraedd y Deyrnas Unedig. Cysylltwch â'r adran i gael apwyntiad.

Swyddfa Cofrestru Dinasyddion o Dramor, Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ 
Ffôn: 01633 642268
E-bostiwch: [email protected]

Dydd Llun08:30- 12:30Wedi cau 13:30-15:30
Dydd Mawrth08:30-12:30Wedi cau13:30-15:30
Dydd Mercher  08:30-12:30Wedi cau13:30-15:30
Dydd Iau08:30-12:30Wedi cau13:30-15:30
Dydd Gwener08:30-12:30Wedi cau13:30-15:00

Bydd yn rhaid i chi ddangos:

 • Pasport
 • Visa/cerdyn adnabod biometreg
 • £34.00 mewn arian parod
 • Dau lun maint pasport
 • Cadarnhad o'ch lleoliad Prifysgol/Coleg neu drwydded waith
 • Cadarnhad o'ch cyfeiriad (e.e. cytundeb rhent)
 • Cais i Gofrestru ar gyfer Ffurflen Dinesydd o Dramor. Bydd yn arbed llawer o amser i chi petaech yn gallu cwblhau'r ffurflen hon a'i hargraffu cyn mynychu i gofrestru

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, rhaid i chi hysbysu'r Heddlu o unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau o fewn 7 diwrnod.

I roi gwybod am unrhyw un o'r newidiadau hyn rhaid i chi fynychu Swyddfa Cofrestru Dinasyddion o Dramor, yn ardal yr Heddlu rydych chi bellach yn byw.

Mae angen i chi ddod â'ch Pasport a'ch Tystysgrif Cofrestru Heddlu gyda chi fel bod staff y Swyddfa Cofrestru Dinasyddion o Dramor yn gallu diweddaru eich Tystysgrif Cofrestru Heddlu i chi. Nid oes tâl ychwanegol am y newidiadau.

Mae'r newidiadau sydd angen rhoi gwybod amdanynt yn cynnwys:

 • Newid cyfeiriad 
 • Newid cyflogaeth/Prifysgol/Coleg neu gwrs
 • Estyniad Visa
 • Pasport newydd
 • Newid mewn statws priodasol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â Chofrestriad Heddlu, cysylltwch â'r Swyddfa Cofrestru Dinasyddion o Dramor ar 01633 642268 neu e-bostiwch [email protected]

Am unrhyw ymholiadau eraill yn ymwneud â mewnfudo neu visa ewch i wefan Visa a Mewnfudo Swyddfa Gartref y DU.