Droniau

Beth yw drôn?

Mae gan yr awyrennau hyn lawer o enwau: UAVs, Awyren Ddi-griw Fach, Awyren Wyliadwriaeth Ddi-Griw Fach (SUSA), Systemau Awyren Llywio o Bell (RPAS), neu, yn syml, drôn. Mae pob un yn golygu'r un peth: awyren ddi-griw sydd wedi'i rheoli o'r ddaear gan beilot sy'n defnyddio Gorsaf Rheoli o'r Ddaear (GCS). Gall hyn fod yn debyg i reolwr o bell ar gyfer car model neu hyd yn oed ffôn deallus neu lechen.

Mae gan rai droniau sgriwiau gyrru yn debyg i hofrenyddion, ac mae gan eraill adenydd sefydlog yn debyg i awyren gonfensiynol, ac nid oes gan bob un gamera. Ni waeth pa fath o ddrôn yw, mae rheolau a rheoliadau llym y mae'n rhaid i chi gydymffurfio â nhw pan fyddwch yn ei hedfan. Fel peilot y drôn, chi sy'n gyfrifol am bob ehediad, rydych yn gyfrifol am osgoi gwrthdrawiadau, ac os bydd damwain yn digwydd o ganlyniad i'ch drôn, chi fydd yn atebol am dalu unrhyw iawndal neu am achos troseddol.