Graffiti

  • Mae Graffiti yn ddifrod troseddol os yw'n barhaol ac os ydych yn meddwl eich bod yn gwybod pwy sy'n gyfrifol, dylech gysylltu â'ch Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Lleol 
  • Fodd bynnag, os nad ydych yn ymwybodol o bwy allai fod wedi bod yn gyfrifol am y graffiti, yna dylid cysylltu â'ch Awdurdod lleol er mwyn cael gwared ohono.

Gwybodaeth Gyswllt


Y SefydliadRhif CyswlltGwefan
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent01874 624704www.blaenau-gwent.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili01443 815588 or 01495 226622www.caerphilly.gov.uk
Cyngor Sir Fynwy01633 644644www.monmouthshire.gov.uk
Cyngor Dinas Casnewydd01633 656656www.newport.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen01495 762200www.torfaen.gov.uk