O Gwmpas

 • Mae achosion o bigo'r boced a dwyn yn gymharol isel ond rydym wedi creu ychydig o awgrymiadau gwych i'ch helpu i sicrhau eich bod chi a'ch eiddo personol yn aros yn ddiogel
 • Pan fyddwch allan yn siopa, cofiwch gau eich bag llaw â sip rhwng nôl eich pwrs arian. Wrth ddychwelyd eich pwrs arian i'ch bag, sicrhewch eich bod yn ei roi ar waelod eich bag llaw. Felly, os byddwch yn anghofio cau eich bag yn llwyr, bydd yn anodd i rywun ddarganfod eich pwrs arian
 • Cadwch eich bag llaw yn agos atoch drwy'r amser, gyda strap ar draws y corff os yn bosibl
 • Os bydd rhywun yn ceisio gafael yn eich bag - gadewch iddo fynd. Gallwch gael bag a chynnwys arall
 • Ddynion; peidiwch â chadw'ch waled yn eich poced cefn, oherwydd gall gael ei dwyn yn hawdd
 • Cofiwch gadw'ch derbyniadau credyd a debyd yn ddiogel pan fyddwch yn siopa, oherwydd gall rhai gynnwys manylion cerdyn
 • Teimlo'r straen wrth siopa? Peidiwch â gadael eich pwrs arian, eich waled, eich allweddi na'ch ffôn symudol mewn basged, troli nac wrth y ddesg dalu - gwiriwch, ac ail wiriwch fod gennych bopeth mewn man diogel
 • Wrth ddal trên neu fws, sicrhewch fod eich tocyn, eich pás neu'ch newid gyda chi yn eich llaw'n barod fel na fydd eich waled yn weladwy
 • Wrth ddefnyddio'ch ffôn symudol yn gyhoeddus, sylwch ar bwy sydd o'ch cwmpas. Peidiwch a'i gwneud yn darged hawdd i bobl ei ddwyn
 • Ceisiwch osgoi cerdded adref tra'n siarad ar y ffôn neu'n gwrando ar gerddoriaeth, gan na fyddwch yn clywed pobl yn agosáu
 • Recordiwch rif IMEI eich ffôn - mae hwn i'w weld y tu ôl i'r batri, neu drwy deipio *#06# i'ch dyfais Bydd ei angen arnoch i ganslo'ch ffôn os caiff ei golli neu ei ddwyn