Niwsans S?n

  • Mae'n ffaith bywyd ein bod i gyd yn gwneud s?n. P'un a ydym yn siarad ag eraill, yn chwarae cerddoriaeth, yn gyrru ein ceir neu yn gwneud ein gweithgareddau bob dydd
  • Gall yr hyn sy'n cael ei dybio yn s?n gan un person, fod yn bleserus i rywun arall
  • Gall s?n eithafol leihau ansawdd bywyd ac, mewn achosion difrifol, hyd yn oed ei ddinistrio yn gyfan gwbl
  • Mae'r Awdurdod Lleol yn gallu ymchwilio i gwynion o niwsans s?n a chynghori ar ddulliau i leihau s?n o'r tarddiad a chymryd camau cyfreithiol i sicrhau gostyngiad s?n

Gallwch gysylltu â'ch Awdurdod Lleol am y materion niwsans s?n gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Gwybodaeth Gyswllt

Y SefydliadRhif CyswlltGwefan
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent01874 624704www.blaenau-gwent.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili01443 815588 neu 01495 226622www.caerphilly.gov.uk
Cyngor Sir Fynwy01633 644644www.monmouthshire.gov.uk
Cyngor Dinas Casnewydd01633 656656www.newport.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen01495 762200www.torfaen.gov.uk