Parcio

  • Mae rhwystro parcio a pharcio peryglus yn faterion i'r Heddlu, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 er mwyn rhoi gwybod amdano
  • Heddlu Gwent yw'r unig asiantaeth gorfodi o ran parcio ar y briffordd gyhoeddus. Yn ogystal â rheoliadau parcio, rydym hefyd yn gorfodi caniatâd preswylydd i barcio ar y briffordd
  • Bydd gan eich Awdurdod Lleol gyfrifoldeb mewn meysydd parcio a mannau eraill i ffwrdd o'r briffordd gyhoeddus
  • Gall gerbydau wedi'u gadael fod yn gyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol oni bai bod y cerbyd ar y briffordd gyhoeddus ac yn groes i unrhyw ran o'r Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988, yna cyfrifoldeb Heddlu Gwent ydyw
  • Dylid rhoi gwybod am gerbydau heb dreth i'r DVLA ac nid yr Heddlu
Y SefydliadRhif CyswlltGwefan
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent01495 311556www.blaenau-gwent.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili01443 815588 neu 01495 226622www.caerphilly.gov.uk
Cyngor Sirol Sir Fynwy01633 644644www.monmouthshire.gov.uk
Cyngor Dinas Casnewydd01633 656656www.newport.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen01495 762200www.torfaen.gov.uk