Cyfryngau Cymdeithasol

  • Ni fydd yr heddlu yn ymdrin â sylwadau annymunol am bobl ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol oni fydd yn ymwneud â throsedd
  • Gall troseddau gynnwys bygythiadau i ladd, bygythiadau i achosi difrod, ymddygiad troseddol sy'n arwain at aflonyddwch a sylwadau sy'n annog casineb hiliol, trais neu derfysgoedd. Os felly, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 er mwyn rhoi gwybod amdano
  • Os credwch eich bod wedi cael eich sarhau i'r fath raddau yr hoffech weithredu yna dylech ymgynghori â chyfreithiwr
  • Os ydych yn gweld sylwadau neu wedi gweld delweddau rydych yn eu hystyried yn anaddas ac nad ydynt yn disgyn i gategori trosedd, dylech gysylltu â'r safle rhwydweithio cymdeithasol yn uniongyrchol gan ddefnyddio'r cyfleuster rhoi gwybod eich hunan fel arfer drwy'r ganolfan help neu gymorth ar y dudalen we

Dylech gofnodi unrhyw beth rydych chi'n ei ystyried i fod yn fygythiol, yn aflonyddu neu o natur droseddol i'r heddlu ac rydym yn gofyn i chi gasglu unrhyw dystiolaeth cyn gynted â phosibl. Dylech ystyried y canlynol:

  • Logiau sgwrsio/delweddau/cyfeiriadau gwe - copi a gludo neu 'gadw' i mewn i ddogfen word/testun - gallwch hefyd roi cynnig ar y cyfleuster argraffu’r sgrin
  • Gallwch hefyd geisio cymryd llun o'r sgrin neu adael y dudalen ar y sgrin i'r heddlu ei weld
  • Cyngor cyffredinol - Gwnewch yn si?r eich bod yn defnyddio cyfrineiriau fel arfer gyda chyfuniad o briflythrennau, llythrennau bach, ac mae symbolau a rhifau yn syniad da. Rhowch osodiadau preifatrwydd ar Facebook a defnyddiwch ddiogelwch gwrth-feirws/spam a dylid ei redeg yn rheolaidd