Gwersylloedd Heb Awdurdod

  • O dan y gyfraith bresennol, nid oes gan yr Heddlu bwerau i ddelio â gwersylloedd heb awdurdod
  • I gael gwybodaeth ar wersylloedd heb awdurdod dylech gysylltu â'ch Awdurdod Lleol
  • Lle mae trosedd wedi digwydd (er enghraifft difrod wrth gael mynediad), dylid rhoi gwybod i'r Heddlu     

Gwybodaeth Gyswllt

Y SefydliadRhif CyswlltGwefan
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bleanau Gwent

 
01874 624704www.blaenau-gwent.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili01443 815588 or 01495 226622www.caerphilly.gov.uk
Cyngor Sir Fynwy01633 644644www.monmouthshire.gov.uk
Cyngor Dinas Casnewydd01633 656656ww.newport.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen01495 762200www.torfaen.gov.uk