Meddiannu Cerbydau

Mae fy ngherbyd wedi ei feddiannu o dan Adran 165 A-C Deddf Traffig Ffyrdd 1988 - beth nawr? 

Pan gafodd eich cerbyd ei feddiannu, dylech fod wedi derbyn 'Hysbysiad Meddiant'.

Ewch â'r dogfennau sydd wedi eu rhestru isod, ynghyd â'r ffurflen i orsaf yr Heddlu sydd wedi ei henwi, sef:

  • Trwydded yrru ddilys yn eich galluogi i yrru cerbyd o'r dosbarth hwnnw
  • Yswiriant dilys yn benodol ar gyfer y cerbyd
  • Prawf adnabod

Heb yr holl bethau uchod, ni chaiff y cerbyd ei ryddhau.

Bydd y cerbyd sydd wedi ei feddiannu ond yn gallu cael ei adennill o'r garej benodol o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio G?yl y Banc) rhwng 9.00am a 5.00pm. Bydd cysylltu â'r garej ymlaen llaw drwy ffonio yn osgoi unrhyw oedi wrth gael y cerbyd nôl.

Mae'n rhaid gwneud hyn o fewn 14 diwrnod gwaith ers i'r cerbyd gael ei feddiannu (ac eithrio dydd Sadwrn, dydd Sul a G?yl y Banc.) Os na fyddwch yn mynd o fewn yr amser hwn, bydd y cerbyd ac unrhyw eiddo sydd wedi'i adael ynddo yn cael eu gwaredu.

Bydd hysbysiad rhyddhau yn cael ei gwblhau gan staff y dderbynfa yng Ngorsaf yr Heddlu ac yn cael ei roi ichi i fynd gyda chi i'r garej.

Rhaid ichi fynd â phrawf adnabod i'r garej lle mae'r cerbyd yn cael ei gadw gyda'r modd i dalu am yr holl gostau casglu a storio.

Unwaith y bydd popeth wedi'i dalu, caiff y cerbyd ei ryddhau.

Manylion Cyswllt y Gweithredwyr

Chris Spiteri & Son

15 Ffordd Ponthir, Caerllion, Casnewydd, NP18 3NN  

T: (01633) 430006

Ff: (01633) 430106

E: [email protected]

G: www.chrisspiterirecovery.co.uk

Walls Truck Services Ltd

Uned 6 Port Road, Ystâd Ddiwydiannol Maesglas, Casnewydd NP20 2NS

T: (01633) 246622

Ff: (01633) 246808

E: [email protected]

G: www.wallstrucks.com

Lanes Recovery

Uned 67, Ystâd Ddiwydiannol Union Road, Y Fenni, NP7 7RQ

T: (01873) 821388

Ff: (01873) 821389

E: p[email protected]

G: www.lanes-garage.co.uk

BT Motors

Garej Brooklands, Shingrig Road, Nelson, Morgannwg Ganol, CF46 6DU

 T: (01443) 451751

Ff: (01443) 450661

E: [email protected]

G: Dd/G