Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn rhoi gwybod am drosedd?

Os byddwch yn rhoi gwybod am drosedd, bydd yr heddlu yn esbonio beth sy'n digwydd nesaf. Dylent hefyd roi manylion cyswllt swyddog yr heddlu sy'n delio â'ch achos i chi a rhif cyfeirnod trosedd. Gwnewch nodyn o'r rhif hwn yn rhywle diogel - bydd ei angen arnoch os byddwch am gysylltu â'r heddlu eto am y digwyddiad, neu os byddwch am wneud cais yswiriant neu iawndal

Mae Heddlu Gwent yn ymrwymedig i ddilyn Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau. Fel dioddefwr trosedd mae gennych hawl i wybodaeth, gwasanaethau a chymorth penodol gan sefydliadau cyfiawnder troseddol, yn cynnwys yr heddlu a'r llysoedd. Mae'r Cod Dioddefwyr yn esbonio'r hyn y gallwch ei ddisgwyl o'r eiliad y byddwch yn rhoi gwybod am y drosedd a drwy brosesau'r llys. 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr yn y ddogfen hon

Mae taflen hawdd i'w darllen hefyd am God Dioddefwyr sydd wedi ei gynhyrchu gan Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Fel arall efallai yr hoffech wylio'r fideo hwn:

youtu.be/4GA5buYLPqQ