Cael Cymorth

Pan fyddwch yn rhoi gwybod am drosedd, dylai'r heddlu ofyn a ydych yn fodlon i'ch manylion gael eu trosglwyddo i Wasanaeth Dioddefwyr Connect Gwent. Mae hwn yn hwb amlasiantaeth sy'n rhoi gwasanaethau i ddioddefwyr a thystion troseddau. Os byddwch yn cytuno, byddwn yn cael eich manylion cyswllt a manylion byr am y drosedd yn awtomatig. Yna, byddwn yn cysylltu â chi i weld sut y gallwn eich helpu. Os nad ydych am i ni gysylltu â chi, dywedwch wrth swyddog yr heddlu. Os byddwch yn newid eich meddwl yn nes ymlaen gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol ar unrhyw adeg i gael help a chymorth. Am ragor o wybodaeth am Connect Gwent cliciwch yma