Mynd i'r llys

Os caiff rhywun ei gyhuddo, bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yn penderfynu a ddylid erlyn yn y llys.

Mae'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth yn cynnig gwasanaeth cymorth i dystion i bob tyst sydd ei angen. Gallwch benderfynu os hoffech gael y gwasanaeth. https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/citizens-advice-witness-service/

Os bydd eich achos yn mynd i'r llys bydd yr Uned Gofal Tystion yn cysylltu â chi er mwyn rhoi cymorth a gwybodaeth i chi cyn i chi fynd i'r llys.

Gallant:

  • Helpu i drefnu ymwel â chi cyn mynd i'r llys, fel y byddwch yn gwybod beth i'w ddisgwyl ar y diwrnod
  • Rhoi cymorth i'ch helpu i roi tystiolaeth

Ceisiwch ddweud wrth yr Uned Gofal Tystion sut rydych yn teimlo bob amser ac os oes gennych unrhyw bryderon, fel y gallant eich helpu i gael y cymorth sydd ei angen arnoch.