Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi

Gall ymchwiliadau gymryd peth amser. Bydd yr heddlu yn rhoi enw a rhif ffôn y swyddog neu'r 'ddesg droseddau' sy'n gyfrifol am eich achos gan roi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau - gallwch hefyd gysylltu â'r heddlu drwy ffonio 101. Sicrhewch fod gennych eich rhif trosedd yn barod fel y gallant nodi eich achos yn gyflym.