Tystiolaeth

Efallai bydd angen i'r heddlu gasglu tystiolaeth o le ddigwyddodd trosedd, megis ffotograffau neu olion bysedd. Os ydych wedi cael eich anafu mewn ymosodiad treisgar neu wedi dioddef trosedd rywiol, bydd yr heddlu yn gofyn i chi p'un a ydych yn cytuno i gael archwiliad meddygol. Eich penderfyniad chi ydyw, ond cofiwch gall hyn fod yn gyfle i gael tystiolaeth fforensig a allai helpu i ddwyn ymosodwr o flaen ei well.