Defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain

SignLive

Rydym mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ar-lein Dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain, SignLive. Os ydych chi’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, gallwch ddefnyddio SignLive i gysylltu â dehonglwr ar-lein proffesiynol, dywedwch wrthyn nhw eich bod yn ffonio o Heddlu Gwent a gallwch wneud hyn o’ch dyfais eich hun.

Dim ond unwaith mae angen i chi gofrestru gyda SignLive a byddwch yn gallu cysylltu â Heddlu Gwent yn gyflym trwy Gyfeirlyfr Cymuned SignLive, sy'n dangos ein logo'n amlwg.

Mae hwn yn wasanaeth AM DDIM sydd ar gael 24/7 - 365 diwrnod y flwyddyn.

Sut i ddefnyddio SignLive

Y tro cyntaf i chi ddefnyddio SignLive bydd angen i chi gofrestru. Bydd hyn yn sicrhau fideo o ansawdd da i chi ac mae hefyd yn golygu bod eich galwadau'n ddiogel. Ewch i SignLive ar eich bwrdd gwaith. Nid oes rhaid i chi lawrlwytho meddalwedd nac ategion. Neu, lawrlwythwch ap SignLive o’r App Store neu Google Play - ewch i https://signlive.co.uk/login/ am ragor o wybodaeth.

Os cewch chi unrhyw broblemau technegol gyda SignLive, cysylltwch â ni:

E-bost: [email protected] neu ffoniwch – 03308220822

[Translate to Cymraeg:]