Facebook

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn chwarae rhan sylweddol yn y gwaith o roi'r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion Gwent bob dydd.

Mae ein tudalennau Facebook ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

I ddilyn ein tudalen Facebook Saesneg, ewch i www.facebook.com/gwentpolice 

I ddilyn ein tudalen Facebook Cymraeg, ewch i www.facebook.com/heddlugwent 

Mae Heddlu Gwent yn ymrwymedig i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddigwyddiadau presennol a digwyddiadau parhaus. Gall hyn amrywio o bethau eithafol, i gau ffyrdd o ganlyniad i ddamwain traffig ffordd ddiweddar, i bobl sydd ar goll.

Mae'r swyddogaeth neges breifat ar Facebook ar gael rhwng 8am ac 8pm ond, nid ydym yn derbyn unrhyw wybodaeth am droseddau ar y cyfryngau cymdeithasol ar hyn o bryd.

Er mwyn cyfrannu at dudalen Facebook Heddlu Gwent, rhaid i chi fod yn 13+ oed ac yn aelod cofrestredig o Facebook. Gweler telerau Facebook: www.facebook.com/legal/terms

Drwy hoffi ein tudalen a rhyngweithio â thudalen Heddlu Gwent a chefnogwyr eraill y dudalen, rydych yn cytuno i gadw at ein rheolau a'n canllawiau syml Rheolau'r T?

Pam nad yw'r drosedd rwyf wedi rhoi gwybod amdani wedi'i chyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol?

Penderfyniad y Swyddog Ymchwilio yw p'un a ddylid cyhoeddi neu apelio am wybodaeth. Rydym yn awgrymu eich bod siarad â'ch swyddog ymchwilio i drafod p'un a fyddai cyhoeddusrwydd yn ddefnyddiol? Os nad oes gennych ei rif/rhif uniongyrchol, ffoniwch 101, a gallwn eich helpu i siarad â Swyddog Ymchwilio eich achos.