Twitter

Mae gennym 22 o gyfrifon Twitter lleol sy'n cwmpasu ein Timau Plismona yn y Gymdogaeth ledled Gwent yn ogystal â 6 cyfrif tîm, gan gynnwys yr Adran Cwn.

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Y Fenni - @gpabergavenny 

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Mynwy  - @gpmonmouthusk

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Cas-gwent  - @gpchepstow

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Cil-y-coed - @gpcaldicot

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Alway - @gpalway

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Betws - @gpbettws

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Maendy - @gpmaindee

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Canol Casnewydd - @gpnptcentral

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Pillgwenlli - @gppill

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Abertyleri - @gpabertillery

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Bryn-mawr - @gpbrynmawr

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Glynebwy - @gpebbwvale

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Tredegar - @gptredegar

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Bargoed - @gpbargoed

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Bedwas - @gpbedwas

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Coed-duon - @gpblackwood

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Caerffili - @gpcaerphilly

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Rhymni - @gprhymney

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Rhisga - @gpriscateam

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Ystrad Mynach - @gpystradmynach

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Cwmbrân - @gpcwmbran

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Pont-y-p?l - @gppontypool

Ein Hadran C?n - @gpdogsection

Ein Cadetiaid Heddlu - @gppolicecadets

Ein Tîm Cymorth Ardal (Dwyrain) - @gpasueast

Ein Tîm Cymorth Ardal (Gorllewin) - @gpasuwest

Ein Swyddog Cymorth Cymunedol Seiber sy'n gweithio ar ran y Tîm Seiber yng Ngwent - @gpcybercso

Ein Tîm Recriwtio a Gyrfaoedd - @gp_recruitment