Twitter

Mae gennym ni ein prif gyfrif corfforaethol, cyfrifon Twitter lleol sy’n cynnwys ein timau plismona cymdogaeth ledled Gwent a 5 cyfrif tîm, gan gynnwys yr Adran Cŵn.


Blaenau Gwent

Tîm Plismona yn y Blaenau Gwent | @GPBlaenauGwent


Caerffili

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Caerffili | @GPCaerphilly


Sir Fynwy

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Sir Fynwy | @GPMonmouthshire


Casnewydd

Tîm Plismona yn y Casnewydd | @GPNewport


Torfaen

Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Torfaen | @GPTorfaen


Timau Eraill

Ein Adran Gŵn | @GPDogSection

Ein Prosiect Nxt Gen (Cadetiaid yr Heddlu a Heddlu Bach) | @GPNxtGen

Ein Tîm Gweithrediadau a Chefnogaeth | @GPOperations

Ein Tîm Troseddau Seiber | @GPCyberCrime

Ein Tîm Recriwtio a Gyrfaoedd | @GP_Recruitment