Cyfradd ein Gwasanaeth

Mae Heddlu Gwent yn ymrwymedig i ddiogelu a thawelu meddyliau ei gymunedau a darparu'r gwasanaeth plismona gorau posibler mwyn inni wella'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, mae'n hanfodol ein bod yn casglu cymaint o adborth â phosibl. Mae'r system hon yn ffordd gyflym i alluogi aelodau o'r cyhoedd i roi adborth gonest a thryloyw yngl?n â'r gwasanaeth maent wedi ei dderbyn.
Mae'r system adborth ar-lein yn un o'r nifer o ffurfiau o roi adborth y mae Heddlu Gwent yn ei defnyddio er mwyn deall beth rydym yn ei wneud yn dda a ble mae angen inni wella.

Pan nad oes sylwadau cefnogol yn cael eu hychwanegu at y radd sêr, bydd yr adborth yn cael ei gyhoeddi yn syth. Os oes sylwadau ychwanegol yna mi fydd oedi cyn cyhoeddi'r adborth fel bod Heddlu Gwent yn gallu ymateb yn agored iddo. Fodd bynnag, mae gan Heddlu Gwent yr hawl i ddiwygio/dileu sylwadau pan mae unigolion yn cael eu hadnabod, pan mae iaith anaddas yn cael ei defnyddio, neu pan mae'r sylwadau'n amlwg yn gelwyddau.