Wardiau Caerffili

Gyda chymysgedd nodedig o'r hen a'r newydd, mae gan dref hanesyddol Caerffili dreftadaeth lofaol gref a phresenoldeb gweithgynhyrchu, ynghyd ag atyniadau twristiaid diddorol.

Mae hyn wedi arwain at economi leol sy'n ffynnu, gyda nifer gynyddol o fusnesau yn symud i'r ardal.

Mae Caerffili tua 9 milltir o Gaerdydd ac mae ganddi ardal ddaearyddol o 278km² a phoblogaeth o tua 179,000. 

Mae castell canoloesol godidog Caerffili yn ganolbwynt i'r dref, gyda'i dyrrau aruthrol a'i ffos. Cafodd ei adeiladu yn y 13eg ganrif, a hwn yw prif atyniad yr ardal, gan ddenu ymwelwyr o bell ac agos i groesi'r bont godi a gweld y twr anhygoel sy'n dal i sefyll.