Wardiau Casnewydd

Mae Casnewydd yn ddinas amlddiwylliannol gyda'i hawyrgylch unigryw ei hun lle mae diwydiannau traddodiadol yn eistedd ochr yn ochr â sectorau gwasanaethau electroneg ac ariannol.

Yn agos i'r ffin rhwng Lloegr a Chymru, mae Casnewydd yn gorchuddio ardal ddaearyddol o ychydig dros 73.5 milltir sgwâr ac mae'n ddinas fywiog sy'n edrych i'r dyfodol. Mae'n llawn treftadaeth ddiwydiannol gyfoethog sy'n ddyddio'n ôl i'r 19eg ganrif pan gydnabuwyd ei lleoliad strategol.

Mae'n ddinas sy'n gartref i Eglwys Gadeiriol a Phrifysgol ac yn ardal awdurdodau unedol yn ne ddwyrain Cymru. Mae wedi'i lleoli ar lannau Afon Wysg gerllaw'r cydlifiad ag Aber Hafren, tua 12 milltir (19km) i'r gogledd ddwyrain o Gaerdydd. Casnewydd yw'r drydedd ddinas fwyaf yng Nghymru yn ôl cyfrifiad 2011, gyda phoblogaeth dinas o 145,700 a phoblogaeth drefol o 306,844.