Wardiau Sir Fynwy

Gyda phoblogaeth o tua 91,000, ac yn ymestyn o Caldicot i'r Fenni, mae Sir Fynwy yn gorchuddio 330 milltir sgwâr o dir ffermio, coedwigaeth, mynyddoedd ac afonydd. 

Mae Sir Fynwy yn enwog am ei hen drefi marchnad, ac mae'n cael ei disgrifio fel un o'r siroedd harddaf yn y DU gyda'i bryniau a'i dyffrynnoedd, llwybrau cerdded godidog a golygfeydd hardd o gefn gwlad. Sir Fynwy sydd â'r nifer fwyaf o gestyll am bob milltir sgwâr ym Mhrydain ac mae ei threfi a'i phentrefi yn llawn cymeriad gydag adeiladau hanesyddol a siopau unigryw.

Mae'r economi wedi'i selio'n bennaf ar y diwydiant amaeth. Serch hyn, mae twristiaeth yn yr ardal bellach yn cyfrif am bron i chwarter o gyflogaeth ac felly mae ynghanol y strategaeth datblygu economaidd.