{{wardInformation.boroughName}}

{{wardInformation.wardName}} Ward

Nid yw'n bosibl dangos y wybodaeth isod yn Gymraeg oherwydd y ffordd mae ein gwefan wedi cael ei llunio. Hoffwn eich sicrhau os ydych am siarad yn Gymraeg ag un o'n swyddogion sy'n siarad Cymraeg, bydd hynny'n cael ei drefnu ar eich cyfer. Cysylltwch â [email protected] i drefnu apwyntiad gyda swyddog sy'n siarad Cymraeg.

Your Ward

Your Officers

{{officer.rank.code}} {{officer.collarNumber}} {{officer.name.firstname}} {{officer.name.surname}}

{{officer.role}}

{{officer.rank.code}} {{officer.collarNumber}} {{officer.name.firstname}} {{officer.name.surname}}

Mobile: {{officer.mobileTelephone}}

Email: {{officer.email}}

What you need to know

  • Photo of . {{newsStory.homePageCategory}} {{newsStory.createdOn | date:'dd' | ordinal}} {{newsStory.createdOn | date: 'MMMM yyyy'}} {{newsStory.englishTitle}}

{{meeting.type}}: {{meeting.name}}, {{meeting.postcode}}

{{meeting.dateDescription | date:"dd MMMM yyyy"}} Start Time: {{meeting.dateDescription | date:"HH:mm:ss a"}} End Time: {{meeting.endTime | date:"HH:mm:ss a"}}