Gwent Police crest in white - monotone

Wedi’u dal ac yn y llys

Gredi Hoxha

Cyfeiriad: Tredegar

Oedran: 22

Euogfarnau:

Portrait photo of

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi

Twitter