Gwent Police crest in white - monotone

Wedi’u dal ac yn y llys

Michael Bajjada

Cyfeiriad: No fixed abode

Oedran: 26

Euogfarnau:

  • Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth A
  • Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth B
  • Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A
  • Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth B

Portrait photo of

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi

Twitter