gwent police crest in white

Wedi’u dal ac yn y llys

Macauley Davies

Macauley_Davies.PNG

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Possession of a knife in a public place / Meddu ar gyllell mewn man cyhoeddus

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi