Gwent Police crest in white - monotone

Wedi’u dal ac yn y llys

Ethan Smith

Cyfeiriad: Newport

Oedran: 18

Euogfarnau:

  • Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Portrait photo of

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi

Helpwch ni ddod o hyd i

Twitter