gwent police crest in white

Wedi’u dal ac yn y llys

Delwyn Smith

Delwyn_Smith.JPG

Address: Casnewydd / Newport

Conviction: Meddu ar gyffur Dosbarth A gyda bwriad o gyflenwi / Possessing with intent to supply a controlled drug of Class A – Cocaine

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi