gwent police crest in white

Wedi’u dal ac yn y llys

Liam Lazenby

Liam_Lazenby.jpg

Address: Bargoed, Caerphilly / Bargoed, Caerffili

Conviction: Section 18 - wounding with intent / Adran 18 – anafu bwriadol

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi