Gwent Police crest in white - monotone

Wedi’u dal ac yn y llys

Lee Gregory

Cyfeiriad: Cardiff

Oedran: 48

Euogfarnau:

  • Achosi anaf difrifol drwy yrru'n beryglus
  • Gyrru heb drwydded

Portrait photo of

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi

Twitter