Portrait photo of

James Bufton

Oedran: 26

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Dwyllo drwy gamddefnyddio ei safle Twyll drwy ymhoniad anwir Wyngalchu arian Feddu ar nwyddau i'w defnyddio mewn twyll

Portrait photo of

Aaron Elvis Rees

Oedran: 39

Cyfeiriad: Pontypool

Euogfarnau: Dwyn

Portrait photo of

Craig Stuart Howick

Oedran: 38

Cyfeiriad: Rogiet, Monmouthshire

Euogfarnau: Achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal Chyflawni gweithred/cyfres o weithredoedd gyda'r bwriad o wyrdroi cwrs cyfiawnder cyhoeddus

Portrait photo of

Kyle Roberts

Oedran: 33

Cyfeiriad: Pontypool

Euogfarnau: Byrgleriaeth drin nwyddau wedi eu dwyn

Portrait photo of

Jack Parry

Oedran: 21

Cyfeiriad: Pontypool

Euogfarnau: Byrgleriaeth

Portrait photo of

Nathan Edwards

Oedran: 31

Cyfeiriad: Caerphilly

Euogfarnau: Ymosodiad gan achosi gwir niwed corfforol ymosod ar weithiwr y gwasanaethau brys Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth A Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth B Ladrad

Portrait photo of

Scott Travis

Oedran: 31

Cyfeiriad: Brynmawr

Euogfarnau: Pryder ynghylch cyflenwi cyffuriau rheoledig - Dosbarth B Feddu ar arf gwaharddedig

Portrait photo of

Liam Slade

Oedran: 30

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Methu â chydymffurfio â gorchymyn atal troseddu difrifol

Portrait photo of

Niall Price

Oedran: 28

Cyfeiriad: New Tredegar

Euogfarnau: Gynnig cyflenwi cyffur rheoledig o ddosbarth A

Portrait photo of

Oliver Rundu

Oedran: 19

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Meddu ar lafn cyllell / gwrthrych miniog mewn man cyhoeddus Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth B

Portrait photo of

Gareth Walbyoff

Oedran: 49

Cyfeiriad: Brynmawr

Euogfarnau: Pryder ynghylch cyflenwi cyffuriau rheoledig - Dosbarth B

Portrait photo of

Aaron Smith

Oedran: 30

Cyfeiriad: Cwmbran

Euogfarnau: Byrgleriaeth drin nwyddau wedi eu dwyn

Portrait photo of

Jabber Hussain

Oedran: 40

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Portrait photo of

David Rista

Oedran: 25

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Achosi niwed corfforol difrifol ar bwrpas Achosi anaf difrifol drwy yrru'n beryglus