Portrait photo of

Karwan Dara Kareem

Oedran: 29

Cyfeiriad: Doncaster

Euogfarnau: Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth B Cynhyrchu cyffur a reolir - Dosbarth B

Portrait photo of

Charlene Hodge

Oedran: 55

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Cynnau tân yn fwriadol gan beryglu bywyd yn ddi-hid

Portrait photo of

Corey Rhys Rawlings

Oedran: 28

Cyfeiriad: Cwmbran

Euogfarnau: Pryder ynghylch cyflenwi cyffuriau rheoledig - Dosbarth A Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth B Cynhyrchu cyffur a reolir - Dosbarth B

Portrait photo of

Daniel Morgan

Oedran: 30

Cyfeiriad: Croespenmaen

Euogfarnau: ymosod ar weithiwr y gwasanaethau brys bod yn feddw ac afreolus mewn man cyhoeddus

Portrait photo of

Daniel Bateman

Oedran: 33

Cyfeiriad: Bargoed

Euogfarnau: Ymosodiad rhywiol

Portrait photo of

Nathan Grant

Oedran: 35

Cyfeiriad: Caerphilly

Euogfarnau: Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth B

Portrait photo of

Adam Goldsmith

Oedran: 27

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Cael/defnyddio/meddu ar eiddo troseddol Pryder ynghylch cyflenwi cyffuriau rheoledig - Dosbarth B

Portrait photo of

Lee Gregory

Oedran: 48

Cyfeiriad: Cardiff

Euogfarnau: Achosi anaf difrifol drwy yrru'n beryglus Gyrru heb drwydded Gwrthod stopio ar ôl damwain ar y ffordd Defnyddio cerbyd modur ar ffordd / mewn man cyhoeddus heb yswiriant trydydd parti