Portrait photo of

Liam Skym

Oedran: 24

Cyfeiriad: Caerphilly

Euogfarnau: Ymosodiad cyffredin ar weithiwr y gwasanaethau brys Difrod troseddol Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A