Portrait photo of

Michael Bajjada

Oedran: 26

Cyfeiriad: No fixed abode

Euogfarnau:Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth AMeddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth BMeddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth AMeddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth B

Portrait photo of

Gredi Hoxha

Oedran: 22

Cyfeiriad: Tredegar

Euogfarnau:Cynhyrchu cyffur rheoledig - Dosbarth A

Portrait photo of

Gareth Morton Jenkins

Oedran: 35

Cyfeiriad: Cwmbran

Euogfarnau:Gwir Niwed CorfforolYmddygiad sy'n Rheoli a Gorfodi

Portrait photo of

Ashley Stockwell

Oedran: 18

Cyfeiriad: Cwmbran

Euogfarnau:Pryder ynghylch cyflenwi cyffuriau rheoledig - Dosbarth APryder ynghylch cyflenwi cyffuriau rheoledig - Dosbarth BMeddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth A

Portrait photo of

Delwyn Smith

Oedran: 39

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau:Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A