Portrait photo of

Kevin Hancox

Oedran: 45

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Byrgleriaeth Dwyn

Portrait photo of

Shaun Wiliams

Oedran: 34

Cyfeiriad: Pontypool

Euogfarnau: Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Portrait photo of

John Miles

Oedran: 36

Cyfeiriad: Caerphilly

Euogfarnau: Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Portrait photo of

Adam Keith Mathias

Oedran: 22

Cyfeiriad: St Dials, Cwmbran

Euogfarnau: Ymgais i ladrata Meddu ar arf bygythiol mewn man cyhoeddus Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth B

Portrait photo of

Joshua Liam Beckett

Oedran: 23

Cyfeiriad: Penyrheol, Caerphilly

Euogfarnau: Pryder ynghylch cyflenwi cyffuriau rheoledig - Dosbarth B Cynhyrchu cyffur a reolir - Dosbarth B

Portrait photo of

David Michael Beckett

Oedran: 51

Cyfeiriad: Penyrheol, Caerphilly

Euogfarnau: Cynhyrchu cyffur a reolir - Dosbarth B