Portrait photo of

Luke Jones

Oedran: 29

Cyfeiriad: Bargoed

Euogfarnau: Ymgais i ladrata Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth B Meddu ar arf tanio ffug Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Portrait photo of

Robert Starr

Oedran: 70

Cyfeiriad: Cardiff

Euogfarnau: Anwedduster gyda phlentyn Ymosodiad anweddus

Portrait photo of

Gary Jackson

Oedran: 33

Cyfeiriad: Risca

Euogfarnau: Ymwneud â chyflenwi cocên

Portrait photo of

Mark Walsh

Oedran: 33

Cyfeiriad: Ynysddu

Euogfarnau: Ymwneud â chyflenwi cocên