Portrait photo of

Harri John Lasslett

Oedran: 18

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Meddu ar arf tanio ffug

Portrait photo of

Ieuan Smith

Oedran: 23

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Ladrad

Portrait photo of

Andre Taylor

Oedran: 27

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Portrait photo of

Oliver Michael Taylor

Oedran: 24

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth B Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Portrait photo of

Kenneth Eaves

Oedran: 71

Cyfeiriad: Duffryn, Newport

Euogfarnau: Sexual activity with a child Ymosodiad rhywiol

Portrait photo of

Liam Sheppard

Oedran: 21

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Chyflawni trosedd arall yn ystod cyfnod dedfryd ohiriedig Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth B

Portrait photo of

Derry Dunnion

Oedran: 31

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Ladrad

Portrait photo of

Ethan Smith

Oedran: 18

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Portrait photo of

Jordan Hill

Oedran: 28

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Ladrad

Portrait photo of

Conor Webley

Oedran: 25

Cyfeiriad: Caerphilly

Euogfarnau: Achosi niwed corfforol difrifol anfwriadol Anafu Bwriadol