Delwyn Smith

Oedran: 39

Cyfeiriad: Newport

Dedfryd: 6 Misoedd 2 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:


Dedfrydwyd Delwyn Smith yn Llys y Goron Casnewydd dydd Gwener 24 Mai ar ôl i’r llys ei gael yn euog o feddu ar gyffur a reolir Dosbarth A - cocên - gyda'r bwriad o gyflenwi. Cafodd ei ddedfrydu i 32 mis yn y carchar. Dywedodd swyddog Heddlu Gwent a oedd yn arwain yr achos, Cwnstabl Thomas Gardner; “Ni fydd ymddygiad troseddol o'r math hwn yn cael ei oddef ar strydoedd Casnewydd. Rydym yn annog aelodau'r cyhoedd i'n hysbysu am unrhyw achosion o gyflenwi neu ddefnyddio cyffuriau yn anghyfreithlon trwy ffonio 101. Byddwn yn targedu pobl sy’n delio cyffuriau yn y gymuned ac yn dwyn y troseddwyr gerbron llys."