Gredi Hoxha

Oedran: 22

Cyfeiriad: Tredegar

Dedfryd: 3 Misoedd 1 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

Dedfrydwyd Gredi Hoxha yn Llys y Goron Caerdydd ar 17 Mehefin 2019 ar ôl iddo bledio'n euog i gyhuddiad o gynhyrchu cyffur a reolir Dosbarth B - Canabis. Cafwyd Gredi Hoxha yn euog yn ddiweddarach a chafodd ddedfryd o 15 mis yn y carchar.