Liam Slade

Liam Slade

Oedran: 30

Cyfeiriad: Casnewydd

Dedfryd: 6 Misoedd yn y carchar

Euogfarnau:

  • Methu â chydymffurfio â gorchymyn atal troseddu difrifol

Ymddangosodd Liam Slade yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Sadwrn 19 Medi i gael ei ddedfrydu ar ôl pledio'n euog i fethu â chydymffurfio â gorchymyn atal troseddu difrifol mewn gwrandawiad cynharach. 

 

Dywedodd y swyddog yn yr achos, James Pottinger: 

 

"Ar ôl iddo ddod allan o'r carchar cafodd Liam Slade gyfle i adael bywyd o droseddu y tu ôl iddo. Fodd bynnag, dewisodd anwybyddu'r amodau a osodwyd arno gan y llys, a roddwyd ar waith i ddiogelu'r cyhoedd rhag ei droseddu. 

 

"Mae'r ddedfryd hon yn rhybudd i unrhyw un sy'n credu y gallant barhau â'u ffordd o fyw droseddol ar ôl cael eu rhyddhau. 

 

"Byddwn yn gwneud popeth y gallwn i geisio cyfiawnder a chymryd camau yn erbyn y rhai sy'n parhau i droseddu."