Shaun Davies

Oedran: 30

Cyfeiriad: Markham

Dedfryd: 6 Misoedd 2 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Byrgleriaeth
  • Byrgleriaeth gyda bwriad o ladrata
  • Gyrru tra'n waharddedig

Dedfrydwyd Shaun Davies yn Llys y Goron Caerdydd dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019 ar ôl iddo bledio'n euog i wyth cyhuddiad o fyrgleriaeth (lladrata - mewn man nad yw'n annedd), un cyhuddiad o fyrgleriaeth gyda bwriad o ladrata a dau gyhuddiad o yrru tra'n waharddedig. Dedfrydwyd Shaun i ddwy flynedd a chwe mis yn y carchar. Dywedodd y Swyddog Ymchwilio, Cwnstabl Heddlu Powell; "Digwyddodd troseddau Shaun dros gyfnod o chwe wythnos. Roedd y casgliad o dystiolaeth fforensig yn allweddol yn nifer o euogfarnau Shaun. Ni fydd troseddwyr yn cael llonydd; byddwn yn gweithio'n ddiflino i gasglu'r dystiolaeth a'u dwyn nhw gerbron y llys."