Gary Jackson

Gary Jackson

Oedran: 33

Cyfeiriad: Rhisga

Dedfryd: 3 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Ymwneud â chyflenwi cocên

Mae dau ddyn, a gafodd eu datgelu i fod yn ddelwyr cyffuriau yn dilyn cyrch gan yr heddlu, wedi cael eu carcharu.

 

Ymddangosodd Gary Jackson, 33 oed, o Heol Grove, Rhisga a Mark Walsh, 33 oed, o Deras Pontgam, Ynys-ddu, yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener 13 Mawrth.

 

Plediodd Jackson a Walsh yn euog i'r troseddau o fod yn ymwneud â chyflenwi cocên rhwng dydd Llun 14 Hydref a dydd Iau 30 Ionawr mewn ymddangosiad cynharach yn y llys.

 

Dedfrydwyd Walsh i bedair blynedd ac wyth mis yn y carchar, a derbyniodd Jackson ddedfryd o dair blynedd yn y carchar.

 

Dywedodd Ditectif Gwnstabl Sean Meyrick, y swyddog yn yr achos: "Mae cyffuriau yn ein cymunedau yn distrywio bywydau.

 

"Nid bywydau'r bobl sy'n cymryd cyffuriau yn unig sy'n cael eu distrywio; mae'n cael effaith ddilynol ar bopeth arall yn y cymunedau.

 

"Mae'r ddau hyn yn ddynion gyda theuluoedd, a fydd yn colli allan ar dreulio amser gyda'u hanwyliaid yn awr.

 

"Rwy'n gobeithio y bydd y ddedfryd hon yn rhwystro pobl eraill rhag dod yn rhan o weithgareddau cyflenwi cyffuriau."

 

Bydd y ddau ddyn yn destun gwrandawiad Deddf Enillion Troseddau yn y dyfodol.