Jordan Corfield

Jordan Corfield

Oedran: 20

Cyfeiriad: Casnewydd

Dedfryd: 1 Blynyddoedd 6 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Cam-garcharu

Plediodd Jordan Corfield yn euog ac fe'i dedfrydwyd yn Llys y Goron Casnewydd ar 24 Ionawr 2020. 


Dywedodd y swyddog a oedd yn arwain yr achos hwn, Ditectif Gwnstabl Georgia Dunne: "Mae hwn yn achos difrifol o gam-garcharu. Roedd hwn yn ddigwyddiad trawmatig a gofidus i'r dioddefwr a hoffwn ei chanmol am ei dewrder yn cyflwyno ei hun a siarad gyda ni. Hoffwn ddiolch i'r tystion a gyflwynodd eu hunain a helpu gyda'r ymchwiliad hefyd. Byddwn yn cymryd camau gweithredu gyda'n hasiantaethau partner i fynd i'r afael â throseddwyr trais domestig ac yn gweithio i gefnogi dioddefwyr. Hoffwn annog unrhyw un sy'n dioddef trais domestig i gysylltu â ni am gymorth a chefnogaeth.”