Joshua Ashley Powell

Joshua Ashley Powell

Oedran: 30

Cyfeiriad: Sebastopol, Pont-y-pwl

Dedfryd: 1 Blynyddoedd 6 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Ymosodiad gan achosi gwir niwed corfforol
  • Anafu Anghyfreithlon

Roedd dau swyddog heddlu benywaidd mewn car heddlu a gwelsant y ffrwgwd yng nghanol dinas Casnewydd. Cododd Joshua Powell folard metel sy'n cael ei ddefnyddio i reoli torf a'i anelu at y grŵp roedd yn ymladd gyda nhw. Fodd bynnag trawodd y bolard un o'r swyddogion ar ei phen.

 

Rhoddodd y porthor, a welodd y bolard yn symud tuag at ben y swyddog, ei fraich allan i amddiffyn y swyddog a llwyddodd i leihau grym yr ergyd. Fodd bynnag, trawyd y swyddog ar ei phen ac achoswyd anaf a oedd angen pwythau. 

 

Dedfrydwyd Joshua Ashley Powell yn Llys y Goron Casnewydd ar 1 Tachwedd 2019 ar ôl iddo bledio'n euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn. Fe'i cafwyd yn euog a chafodd ddedfryd o 18 mis yn y carchar.