Luke Jones

Luke Jones

Oedran: 29

Cyfeiriad: Bargoed

Dedfryd: 8 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Ymgais i ladrata
  • Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth B
  • Meddu ar arf tanio ffug
  • Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Cafodd Luke Jones ei ddedfrydu i wyth mlynedd o garchar yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth 10 Mawrth 2020 ar ôl pledio’n euog i ymgais i ladrata, meddiannu ar arf ffug gyda’r bwriad i achosi ofn o drais, meddiannu ar ganabis a meddiannu ar heroin gyda’r bwriad o’i werthu. 

 

Digwyddodd yr ymgais i ladrata yn Neuadd Snwcer Bargoed ar 27 Rhagfyr y llynedd. 

 

DC Chloe Collins arweiniodd yr ymchwiliad a dywedodd, “Roedd hwn yn brofiad hynod o frawychus i'r aelod o staff dan sylw ac fe gafodd effaith sylweddol ar yr unigolyn hwnnw. Rydym ni’n croesawu’r ddedfryd a roddwyd ac yn gobeithio y bydd yn dod â chyfnod anodd i ben i’r dioddefwr.”