Nathan Baker

Nathan Baker

Oedran: 38

Cyfeiriad: Brynmawr

Dedfryd: 2 Blynyddoedd 8 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Difrod troseddol
  • Niwed Corfforol Difrifol

Dedfrydwyd Nathan Baker yn Llys y Goron Casnewydd ar 27 Ionawr 2020 ar ôl iddo bledio'n euog i gyhuddiad o niwed corfforol difrifol a difrod troseddol.

 

Bydd hefyd yn destun gorchymyn atal am bum mlynedd.

 

Digwyddodd y drosedd ym Mrynmawr ym mis Hydref 2018.

 

Dywedodd Cwnstabl Heddlu Aimee Rees, swyddog yn yr achos: "Roedd hwn yn ymosodiad treisgar a diangen ar unigolyn yn ei gartref ei hun - rhywle y dylai deimlo'n ddiogel. Dylai'r ddedfryd hon anfon neges i'r gymuned leol na fydd ymddygiad o'r math hwn yn cael ei oddef ac y byddwn yn ei gymryd o ddifrif.”