Nathan Grant

Nathan Grant

Oedran: 35

Cyfeiriad: Caerffili

Dedfryd: 3 blynyddoedd yn y carchar

Euogfarnau:

  • Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A
  • Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth B

Mae dyn o Gaerffili wedi cael ei garcharu am droseddau cyffuriau.

 

Dedfrydwyd Nathan Grant, 35 oed o Gaerffili, i dair blynedd yn y carchar yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun 27 Gorffennaf.

 

Roedd eisoes wedi pledio'n euog i feddu ar gyffur a reolir dosbarth A - heroin - gyda bwriad o gyflenwi a meddu ar gyffur a reolir dosbarth B - amffetamin - gyda bwriad o gyflenwi.

 

Stopiodd swyddogion gar ar yr A468 a oedd yn teithio i gyfeiriad Machen, Caerffili ar y 4ydd o Fehefin eleni. Aethpwyd â'r diffynnydd - teithiwr yn y car - i orsaf heddlu.

 

Wrth ei chwilio, daethpwyd o hyd i sawl rholyn o gyffuriau wedi lapio ar y diffynnydd - dangosodd prawf diweddarach mai heroin oedd y cyffuriau. Arestiwyd Grant ar amheuaeth o droseddau cyffuriau a chafodd ei fflat yng Nghaerffili ei chwilio'r un diwrnod.

 

Atafaelodd swyddogion rhywfaint o bowdwr gwyn yn y fflat a dangosodd prawf diweddarach mai amffetamin ydoedd.

 

Dywedodd Cwnstabl Heddlu Rhys Jones, swyddog a oedd yn gweithio ar yr achos: “Rydym yn croesawu'r ddedfryd a orfodwyd ar Grant a gobeithio ei bod yn anfon neges na fydd cyflenwi cyffuriau'n cael ei oddef yn ein cymunedau. Rydym wedi ymroi i amharu ar bobl sy'n ymwneud â chyflenwi cyffuriau anghyfreithlon, a'u dwyn gerbron llys a thynnu cyffuriau oddi ar ein strydoedd.

 

"Hoffem ddiolch i gymunedau Gwent am ein cefnogi wrth i ni fynd i'r afael â chyflenwi cyffuriau a gofynnaf yn daer ar unrhyw un ag unrhyw wybodaeth i gysylltu er mwyn i ni gymryd camau gweithredu.

 

“Gall unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ein ffonio ni ar 101 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.”