Scott Travis

Scott Travis

Oedran: 31

Cyfeiriad: Brynmawr

Dedfryd: 3 blynyddoedd yn y carchar

Euogfarnau:

  • Pryder ynghylch cyflenwi cyffuriau rheoledig - Dosbarth B
  • Feddu ar arf gwaharddedig

Mae dau ddyn wedi cael eu carcharu ar ôl i swyddogion atafaelu gwerth miloedd o bunnau o amffetamin ym Mrynmawr.

 

Cyhuddwyd Scott Travis, 31 oed, a Gareth Walbyoff, 49 oed, y ddau o Frynmawr, o ymwneud â chyflenwi cyffur a reolir dosbarth B - amffetamin.

 

Cyhuddwyd Travis o feddu ar arf gwaharddedig - Taser - hefyd.

 

Ymddangosodd y ddau ohonynt yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener 25 Medi i gael eu dedfrydu ar ôl pledio'n euog mewn gwrandawiad cynharach.

 

Carcharwyd Travis am 3 mlynedd a charcharwyd Walbyoff am 2 flwyddyn.

 

Gweithredwyd gwarantau cyffuriau mewn dau gyfeiriad ym Mrynmawr gan swyddogion o'r Tîm Amharu ar Droseddau Difrifol a Threfnedig ar 12 Chwefror 2020.

 

Atafaelodd swyddogion Taser byrfyfyr hefyd, a gafodd ei ganfod mewn ystafell wely yn un o'r cyfeiriadau, a gwasg hydrolig.

 

Dywedodd Cwnstabl Heddlu Sean Meyrick, swyddog yn yr achos: “Rydym yn croesawu'r ddedfryd sy'n dangos pa mor gadarn bydd y llysoedd yn ymdrin ag euogfarnau o gyflenwi cyffuriau a reolir.

 

"Roedd y diffynyddion yn rhan o ymgyrch delio cyffuriau sylweddol. Atafaelodd swyddogion swmp o gyffuriau wrth weithredu'r gwarantau a fyddai wedi cyrraedd ein strydoedd gan achosi trallod yn ein cymunedau.

 

"Gofynnwn yn daer ar y cyhoedd i barhau i gefnogi'r frwydr yn erbyn cyflenwi cyffuriau a gyda'ch help chi byddwn yn parhau i geisio cael gwared ar gyffuriau anghyfreithlon yng nghymunedau Gwent.

 

“Gall unrhyw un ag unrhyw wybodaeth neu bryderon am gyflenwi cyffuriau ein ffonio ar 101 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.”