Zack Rogers

Zack Rogers

Oedran: 26

Cyfeiriad: Ystrad Mynach

Dedfryd: 12 Misoedd yn y carchar

Euogfarnau:

  • Gwir Niwed Corfforol
  • Threats to kill

Dywedodd y Swyddog Cyfrifol Ceri Ortiz: “Roedd gweithredoedd Zack Rogers ar 27 Ionawr 2019 yn gwbl annerbyniol. Fe wnaeth ef achosi poen a dioddefaint i ffrind agos mewn digwyddiad brawychus iawn. Ni fydd yr ymddygiad hwn yn cael ei oddef a gobeithio y bydd y ddedfryd a roddwyd yn rhoi rhywfaint o gysur i’r dioddefwr.”