Gwisgwch Wregys!

Ymgyrch: GWISGWCH WREGYS! - Ymgyrch Gwregysau Seddi Cymru GYFAN

Dyddiad Lansio: Dydd Llun 13 Mawrth 2017

'Gall gwisgo gwregys achub bywyd', fydd y neges i bobl fel rhan o ymgyrch Cymru gyfan sy'n pwysleisio peryglon peidio â gwisgo gwregysau seddi.

Yn ystod yr ymgyrch, mae swyddogion yn rhybuddio gyrwyr eu bod yn peryglu eu bywydau drwy beidio â gwisgo gwregysau, ac yn targedu modurwyr a theithwyr sy'n gwrthod gwisgo gwregys. Gall peidio â gwisgo gwregys sedd fod yn benderfyniad angheuol hyd yn oed ar deithiau byr, cyfarwydd ac ar gyflymderau isel. Fel gyrrwr, rydych yn gyfrifol am sicrhau bod teithwyr dan 14 oed yn gwisgo gwregys sedd, neu'n defnyddio'r cyfyngiad plentyn cywir ar gyfer ei daldra a'i oed.

Er bod y rhan fwyaf o ddefnyddwyr ffyrdd yn gwbl ymwybodol o ganlyniadau posibl peidio â gwisgo gwregys sedd, bydd swyddogion yr heddlu ledled Cymru yn cau'r rhwyd ar y rhai sy'n parhau i anwybyddu'r gyfraith, gan beryglu pawb sy'n defnyddio'r ffyrdd.

Mae gyrwyr a theithwyr nad ydynt yn gwisgo gwregysau sedd ym mlaen a chefn cerbydau yn torri'r gyfraith. Hefyd, dim ond 1 unigolyn a ganiateir ym mhob sedd y gosodir gwregys sedd arni. Os cewch eich dal heb wregys sedd, byddwch yn wynebu dirwy £100 yn y fan a'r lle. Os cewch eich erlyn yn y llys, yr uchafswm dirwy yw £500. 

Cynhelir yr ymgyrch orfodi 2 wythnos ledled Cymru o ddydd Llun, 13 Mawrth tan ddydd Sul, 26 Mawrth 2017.