🎆 Noson Tân Gwyllt 2019

Wrth i noson tân gwyllt ar 5 Tachwedd agosáu, rydym yn annog trigolion i fod yn fwy gwyliadwrus i sicrhau bod y noson yn llwyddiant ysgubol am y rhesymau iawn.

Gall tân gwyllt fod yn ysblennydd a rhoi sioe wych i ni, ond gall fod yn beryglus iawn hefyd ac achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol. Oeddech chi'n gwybod ei bod yn erbyn y gyfraith i gynnau tân gwyllt ar ôl 11pm, ac eithrio mewn digwyddiadau cenedlaethol arbennig fel noson tân gwyllt, pan geir estyniad tan hanner nos?

 Mae hefyd yn anghyfreithlon cynnau tân gwyllt mewn man cyhoeddus neu ar dir preifat heb ganiatâd perchennog y tir .

Rydym yn cael galwadau am lygredd sŵn yn ystod noson tân gwyllt, felly gofynnwn i bobl feddwl am eu cymdogion. Mae'n syniad da i chi roi gwybod i'ch cymdogion ymlaen llaw os ydych yn cael parti er mwyn iddyn nhw wneud trefniadau os oes ganddyn nhw blant neu anifeiliaid anwes.

Am fwy o gyngor ynglŷn â thân gwyllt, gan gynnwys prynu ar gyfer eich arddangosfa eich hun, cliciwch yma: https://www.gov.uk/fireworks-the-law

Er mwyn eich diogelwch eich hun dylech bob amser fynd i ddigwyddiad sydd wedi cael ei drefnu'n swyddogol. Mae digwyddiadau o'r fath yn cael eu rheoli'n dda ac mae'r trefnwyr yn rheoli coelcerthi a thân gwyllt.

Gofynnwn i unrhyw un sy'n gweld rhywun yn camddefnyddio tân gwyllt neu'n gwybod bod tân gwyllt yn cael ei gamddefnyddio gysylltu â ni ar 101 neu ffoniwch 999 bob amser mewn argyfwng.

Felly…cofiwch – cadwch yn ddiogel ar y pumed o Dachwedd!