🎃 #CalanGaeaf 2019

Mae wyau'n dda at sawl pwrpas ac nid yw taflu'n un ohonyn nhw!

Mae'n dechrau tywyllu ac mae'r ysbrydion yn dechrau hedfan ar hyd y wlad; mae beddi'n gwichian wrth i'w preswylwyr godi ohonynt unwaith eto, mae cathod duon yn crwydro'r strydoedd yn chwilio am eu ffrindiau cythreulig ac mae pwmpenni’n disgleirio i geisio cadw'r bwganod draw. Ydi, mae Calan Gaeaf ar ein gwarthaf unwaith eto!

Mae'n amser cyffrous o'r flwyddyn, pan fydd gwrachod yn hedfan a'r meirw byw yn cerdded y strydoedd. Mae hefyd yn amser prysur i ni; cafodd ystafell gyfathrebu'r llu rhyw 607 o alwadau'r llynedd ar noson 31ain Hydref. Roedd y rhan fwyaf o'r galwadau'n ymwneud â throsedd, diogelwch y cyhoedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Hoffem atgoffa pawb, er ei bod yn ŵyl gyffrous, nad yw pawb yn gweld yr hwyl.

Os ydych chi allan yn chwilio am losin neu lanast, ystyriwch bobl eraill.  Os gwelwch chi arwydd 'dim galwyr', peidiwch â churo’r drws.

Cofiwch y gall pobl wedi gwisgo i fyny a phobl sy'n curo ar ddrws gyda'r nos godi ofn ar aelodau bregus ein cymunedau. I lawer o bobl, pan fydd pethau'n gwneud twrw yn y nos, mae'n gallu achosi gofid a thrallod.

Rydym yn gofyn i bobl sy'n cadw siopau fod yn wyliadwrus o unrhyw un sy'n prynu eitemau sydd wedi cael eu defnyddio yn y gorffennol i achosi niwed ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, sef wyau a blawd. Mae wyau'n dda at sawl pwrpas ac nid yw taflu'n un ohonyn nhw!

Bydd yr ymddygiad hwn yn cael ei drin fel difrod troseddol a bydd pobl sy'n cael eu dal yn cael eu herlyn a gallant wynebu cofnod troseddol.

Rhieni - sicrhewch nad yw eich plant yn mynd allan ar eu pennau eu hunain. Dylech aros mewn ardaloedd gyda digon o olau a dim ond curo drysau pobl rydych yn eu hadnabod.

Rydym am i chi gael noson llawn hwyl, llawn dychryn gyda llond y lle o losin, felly cadwch yn ddiogel ac ar ochr iawn y gyfraith.

Os oes gan unrhyw un unrhyw bryderon neu os ydych chi'n credu bod trosedd yn cael ei chyflawni, ffoniwch 101 neu ffoniwch 999 bob tro mewn argyfwng.

 

Os hoffech chi gopi o'n poster 'Dim Galwyr' gallwch lawr lwytho eich copi - cliciwch ar y ddolen a chewch eich cyfeirio at gopi rydych chi'n ei argraffu.

 

Diolch i Ken Rees o gwrs Cyfathrebu Graffeg Prifysgol De Cymru a ddyluniodd ein gwaith celf.

 

Digwyddiadau i ddod

Dyma fanylion am ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir yn eich ardal chi dros Galan Gaeaf:

28/10/19

11.00am-2.00pm

Diwrnod Hwyl Calan Gaeaf

Parc Bedwellty, Tredegar

29/10/19

12.00pm-2.00pm

Disgo Calan Gaeaf

Parc Bedwellty, Tredegar

30/10/19

11.00am-3.00pm

Digwyddiad Calan Gaeaf

Canolfan Hamdden, Pontllanffraith

30/10/19

11am-12pm / 1pm-2pm

Gwrachod a Dewiniaid

Parc Bedwellty, Tredegar

30/10/19

 

Parti Calan Gaeaf

Tŷ Cymunedol Fferm Bryn, Brynmawr

31/10/19

 

Digwyddiad Calan Gaeaf

The Basement, Coed Duon

31/10/19

3.30pm-6pm

Gorsaf Heddlu Brawychus, Bwgan yn y Sgwâr

Brynmawr

31/10/19

4.00pm-8.00pm

Spook yn yr Orsaf

Gorsaf Heddlu Always, Casnewydd

31/10/19

5.00pm-7.00pm

Parti Calan Gaeaf

Canolfan Gymunedol Maesglas, Casnewydd

31/10/19

6.00pm-9.00pm

Parti Calan Gaeaf

Canolfan Mileniwm Pillgwenlly, Casnewydd

31/10/19

6.00pm-8.00pm

Parti Calan Gaeaf

Canolfan Gymunedol Gaer, Casnewydd

01/11/19

6.00pm-9.00pm

Dydd Gwener Freaky (Disgo ac ati)

Canolfan Hamdden, Tredegar