Oes rhywun yn camfanteisio'n rhywiol arnoch chi? Pecyn Hyfforddi

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi'ch hun

 • Ydych chi'n ffrindiau gydag oedolion sy'n h?n na chi?
 • Oes gennych gariad sy'n h?n na chi?
 • Ydy'r bobl h?n hyn yn awgrymu y dylech dreulio llai o amser gyda'ch teulu a phobl eich oedran chi?
 • Ydych chi'n treulio amser gyda ffrindiau eich oedran chi?
 • Ydych chi wedi dechrau defnyddio alcohol a chyffuriau?
 • Ydych chi'n siarad â phobl ar-lein nad ydych erioed wedi cyfarfod â nhw?
 • Ydych chi'n mynd ar goll am oriau neu dros nos?
 • Ydy'r berthynas sydd gennych ag aelodau o'r teulu yn anodd?
 • Ydych chi mewn trafferth dro ar ôl tro?
 • Ydych chi'n mynd i mewn i geir pobl nad ydych yn eu hadnabod?
 • Ydych chi'n cael eich gwahodd i bartïon gyda phobl nad ydych yn eu hadnabod?
 • Ydych chi'n treulio amser mewn ardaloedd nad ydynt efallai yn ddiogel?
 • Oes rhywun yn gofyn i chi wneud pethau sy'n gwneud i chi deimlo'n anghyfforddus?

PEIDIWCH AG ANWYBYDDU EICH GREDDF OS YDYCH YN AMAU BOD RHYWBETH O'I LE.

OS BYDDWCH YN GWELD RHYWBETH, DYWEDWCH RYWBETH.

Lawrlwytho'r Deunyddiau Hyfforddi