Pecyn Hyfforddi i Westai

Pethau i gadw golwg amdanynt

  • Oedolion sy'n aros yn y gwesty yn ymddwyn mewn ffordd gyfrinachgar am eu hymweliad neu'n ceisio celu'r ffaith eu bod gyda pherson ifanc
  • Oedolion sy'n aros yn y gwesty yn gwrthod rhoi manylion cerdyn credyd ac yn talu mewn arian parod
  • Oedolion sy'n aros yn y gwesty yn gofyn am ystafell sydd ar ei phen ei hun
  • Nifer o oedolion a phobl ifanc yn dod i'r gwesty pan nad yw'n ymddangos bod rheswm iddynt fod yno, neu lawer o ymwelwyr yn mynd i ystafell un o'r gwesteion
  • Gwesteion sy'n dod i'r gwesty ac yn ei adael yn rheolaidd ar amseroedd anarferol
  • Gwesteion yn cyrraedd ac yn gofyn am rif ystafell penodol heb wybod enw'r sawl a drefnodd yr ystafell
  • Gwesteion nad ydynt am i neb ymweld â'u hystafelloedd na'u glanhau

PEIDIWCH AG ANWYBYDDU EICH GREDDF OS YDYCH YN AMAU BOD RHYWBETH O'I LE.

OS BYDDWCH YN GWELD RHYWBETH, DYWEDWCH RYWBETH.

Lawrlwytho'r Deunyddiau Hyfforddi