Pecyn Hyfforddi i Safleoedd Trwyddedig

Pethau i gadw golwg amdanynt

  • Oedolion yn dod yn ffrindiau â phobl ifanc, gan gynnwys prynu bwyd a diod iddynt
  • Oedolion sy'n dod i mewn ar eu pen eu hunain ac yn targedu pobl ifanc bob amser
  • Oedolion sy'n dod i mewn yn aml gyda gwahanol bobl ifanc
  • Oedolion yn prynu diodydd alcoholig sydd, yn eich tyb chi, ar gyfer rhywun o dan 18 oed
  • Pobl ifanc yng nghwmni oedolion sy'n aelodau hysbys neu dybiedig o gangiau
  • Merched neu fechgyn yng nghwmni dynion neu fenywod h?n sydd, yn ôl pob golwg, yn eu cyffwrdd neu'n ymddwyn mewn ffordd rywiol

PEIDIWCH AG ANWYBYDDU EICH GREDDF OS YDYCH YN AMAU BOD RHYWBETH O'I LE. 

OS BYDDWCH YN GWELD RHYWBETH, DYWEDWCH RYWBETH.

Lawrlwytho'r Deunyddiau Hyfforddi